Προσφορές

Προσφορές / 2020 – 2021 !!

Όποιο παιδί εγγραφεί για όλο τον χρόνο κερδίζει 3 μήνες μαθημάτων !!

Όποιο παιδί εγγραφεί για τον μισό χρόνο κερδίζει 1 μήνα μαθημάτων !!


ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1η προσφορά  (για 10 μήνες)

  • (για 1 παιδί Πληρώνοντας 85€ τον πρώτο μήνα αντί για 25€, κερδίζετε 3 μήνες μαθημάτων!! Από εκεί και μετά, το κόστος του κάθε μήνα διαμορφώνεται στα 10€!! Δηλαδή το συνολικό κόστος είναι στα 175€ για τους 10 μήνες αντί για 250€ που είναι κανονικά!!
  • (για 2 παιδιά) Πληρώνοντας 100€ τον πρώτο μήνα αντί για 40€, κερδίζετε 3 μήνες μαθημάτων!! Από εκεί και μετά, το κόστος του κάθε μήνα διαμορφώνεται στα 20€!! Δηλαδή το συνολικό κόστος είναι στα 280€ για τους 10 μήνες αντί για 400€ που είναι κανονικά!!
  • (για 3 παιδιά) Πληρώνοντας 125€ τον πρώτο μήνα αντί για 50€, κερδίζετε 3 μήνες μαθημάτων!! Από εκεί και μετά, το κόστος του κάθε μήνα διαμορφώνεται στα 25€!! Δηλαδή το συνολικό κόστος είναι στα 350€ για τους 10 μήνες αντί για 500€ που είναι κανονικά!!

  2η προσφορά  (για 5 μήνες)

  • (για 1 παιδί)  Πληρώνοντας 40€ τον πρώτο μήνα αντί για 25€, κερδίζετε 1 μήνα μαθημάτων!! Από εκεί και μετά, το κόστος του κάθε μήνα διαμορφώνεται στα 15€!! Δηλαδή το συνολικό κόστος είναι στα 100€ για τους 5 μήνες αντί για 125€ που είναι κανονικά. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και για τους επόμενους 5 μήνες !!
  • (για 2 παιδιά) Πληρώνοντας 60€ τον πρώτο μήνα αντί για 40€, κερδίζετε 1 μήνα μαθημάτων!! Από εκεί και μετά, το κόστος του κάθε μήνα διαμορφώνεται στα 25€!! Δηλαδή το συνολικό κόστος είναι στα 160€ για τους 5 μήνες αντί για 200€ που είναι κανονικά. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και για τους επόμενους 5 μήνες !!
  • (για 3 παιδιά) Πληρώνοντας 85€ τον πρώτο μήνα αντί για 50€, κερδίζετε 1 μήνα μαθημάτων!! Από εκεί και μετά, το κόστος του κάθε μήνα διαμορφώνεται στα 35€!! Δηλαδή το συνολικό κόστος είναι στα 225€ για τους 5 μήνες αντί για 250€ που είναι κανονικά. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και για τους επόμενους 5 μήνες !!

Το κανονικό κόστος μαθημάτων είτε πρόκειται για φυσική παρουσία είτε online είναι 25 € το μήνα.

Για 2 αδέρφια το κόστος ανέρχεται σε 40 € το μήνα ενώ για 3 αδέρφια σε 50 € το μήνα.

Τα μαθήματα ξεκινάνε τον Σεπτέμβρη και ολοκληρώνονται τον Ιούνιο.

Το κάθε παιδί μπορεί να επιλέξει παραπάνω από μία ημέρα μαθημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, η επιβάρυνση είναι +10€ !!