Πρόγραμμα

 

Ο τρόπος χωρισμού των τμημάτων και αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

 

 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΩΡΕΣ GROUP C (1100 – 1399) GROUP B (1400 – 1799) GROUP A (1800 και άνω)
14/1/2018 5:00-6:00 ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΟΝ ΦΙΝΑΛΕ
6:00-7:00 ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΟΝ ΦΙΝΑΛΕ
7:00-8:00 ΦΙΝΑΛΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΟΝ
8:00-9:00 ΜΕΣΟΝ ΦΙΝΑΛΕ ΑΝΟΙΓΜΑ
21/1/2018 5:00-6:00 ΦΙΝΑΛΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΟΝ
6:00-7:00 ΦΙΝΑΛΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΟΝ
7:00-8:00 ΜΕΣΟΝ ΦΙΝΑΛΕ ΑΝΟΙΓΜΑ
8:00-9:00 ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΟΝ ΦΙΝΑΛΕ
28/1/2018 5:00-6:00 ΜΕΣΟΝ ΦΙΝΑΛΕ ΑΝΟΙΓΜΑ
6:00-7:00 ΜΕΣΟΝ ΦΙΝΑΛΕ ΑΝΟΙΓΜΑ
7:00-8:00 ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΟΝ ΦΙΝΑΛΕ
8:00-9:00 ΦΙΝΑΛΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΟΝ
4/2/2018 5:00-6:00 ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΟΝ ΦΙΝΑΛΕ
6:00-7:00 ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΟΝ ΦΙΝΑΛΕ
7:00-8:00 ΦΙΝΑΛΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΟΝ
8:00-9:00 ΜΕΣΟΝ ΦΙΝΑΛΕ ΑΝΟΙΓΜΑ
11/2/2018 5:00-6:00 ΦΙΝΑΛΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΟΝ
6:00-7:00 ΦΙΝΑΛΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΟΝ
7:00-8:00 ΜΕΣΟΝ ΦΙΝΑΛΕ ΑΝΟΙΓΜΑ
8:00-9:00 ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΟΝ ΦΙΝΑΛΕ
25/2/2018 5:00-6:00 ΜΕΣΟΝ ΦΙΝΑΛΕ ΑΝΟΙΓΜΑ
6:00-7:00 ΜΕΣΟΝ ΦΙΝΑΛΕ ΑΝΟΙΓΜΑ
7:00-8:00 ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΟΝ ΦΙΝΑΛΕ
8:00-9:00 ΦΙΝΑΛΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΟΝ
4/3/2018 5:00-6:00 ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΟΝ ΦΙΝΑΛΕ
6:00-7:00 ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΟΝ ΦΙΝΑΛΕ
7:00-8:00 ΦΙΝΑΛΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΟΝ
8:00-9:00 ΜΕΣΟΝ ΦΙΝΑΛΕ ΑΝΟΙΓΜΑ
11/3/2018 5:00-6:00 ΦΙΝΑΛΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΟΝ
6:00-7:00 ΦΙΝΑΛΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΟΝ
7:00-8:00 ΜΕΣΟΝ ΦΙΝΑΛΕ ΑΝΟΙΓΜΑ
8:00-9:00 ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΟΝ ΦΙΝΑΛΕ
18/3/2018 5:00-6:00 ΜΕΣΟΝ ΦΙΝΑΛΕ ΑΝΟΙΓΜΑ
6:00-7:00 ΜΕΣΟΝ ΦΙΝΑΛΕ ΑΝΟΙΓΜΑ
7:00-8:00 ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΟΝ ΦΙΝΑΛΕ
8:00-9:00 ΦΙΝΑΛΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΟΝ