1ο Διαδικτυακό Summer Camp – Ιούλιος 2021

https://galanoschess.gr/wp-content/uploads/2021/06/1o_online_summer_camp.pdf