Νέες Προσφορές

Νέες Προσφορές για παιδικά τμήματα / 2024- 2025 !!

A5_fylladia_24-25A

A5_fylladia_24-25B

Όποιο παιδί εγγραφεί για όλο τον χρόνο κερδίζει 3 μήνες μαθημάτων !!


ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Πληρώνοντας 100€ τον Σεπτέμβριο

  • (για 1 παιδί)  Το κόστος για κάθε μήνα από Οκτώβριο ως Ιούνιο διαμορφώνεται στα 12€!! Όφελος 92€!!
  • (για 2 αδέρφια) Το κόστος για κάθε μήνα από Οκτώβριο ως Ιούνιο διαμορφώνεται στα 27€!! Όφελος 157€!!

*Οι προσφορές ισχύουν για παρακολούθηση μαθημάτων μία φορά την εβδομάδα.